Suriyeli Sığınmacıların AFIS Parmakizi Tespit Sistemi Projesi

Kamplarda Parmakizlerinin Alınması / AFIS Sistemine konulması / Kimlik Kartı Basımı / Kamp Giriş-Çıkışlarının Parmakizi ile Kontrolü Bersis Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.